Oznamy z 5. 5.

05.05.2019 19:49

 

3. neděle velikonoční

 

Liturgický kalendář:

v pondělí Památka sv. Jana Sankandra, kněze a mučedníka;          

ve středu Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

 

  1. Máme měsíc zasvěcený Panně Marii. Po mších svatých jsou májové pobožnosti, zveme i děti s básničkami.
  2. Příští neděli přistoupí k Prvnímu svatému přijímání 36 dětí. Mše svaté budou v 7:15, v 9:00 a v 11:00 hod. Slavnostní průvod prvopřijímajících dětí začne v 8:30 hod. od křížku na rozcestí.
  3. Nácvik dětí k Prvnímu svatému přijímání bude v pondělí v 16:00 hod., v úterý v 16:00 hod. a ve středu v 16:00 hod. První svatá zpověď pro děti bude v pátek od 16:00 hod. a pro jejich rodiče a kmotry v sobotu od 9:00 hod.
  4. Od pondělí 13. května čeká děti „bílý týden“, který začne večerní mší svatou v 18:30 hod. na úmysly dětí. V tento den bude kvůli fatimské pobožnosti v Brumově i mše svatá ráno v 7:00 hod.
  5. Ve čtvrtek v 16:00 hod. budou rodiče prvopřijímajících dětí uklízet kolem kostela.
  6. Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty. Příští týden budou uklízet rodiče dětí, které přistupují k Prvnímu svatému přijímání, a to po svátosti smíření.
  7. Příští neděli je sbírka na křesťanská média.
  8. V sobotu 11. 5. jste zváni na Velehrad na děkanátní pouť rodin. Bližší informace na plakátku ve vývěsce.
  9. Mládež naší farnosti organizuje v termínu 7. – 12. července pro děti 4. – 7. ročníku farní tábor. Bližší informace na plakátku ve vývěsce.