Oznamy z 5. 11.

05.11.2017 10:29

 

Z Liturgického kalendáře:

Ve čtvrtek Svátek Posvěcení lateránské baziliky.

V pátek Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

V sobotu Památka sv. Martina Tourského, biskupa.

1.     V pondělí ve 14:00 hod. bude mše svatá v DSS v Návojné. Zpovídáme 30 minut přede mší.

2.     Tento týden v pátek po mši svaté bude v kostele setkání skupinky biřmovanců o. Marka. 

3.     Srdečně Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na opravu kostela.

4.     Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty.  Příští týden bude uklízet 4. skupina z Nedašova.

5.     Srdečné Pán Bůh zaplať za přípravu dušičkových slavností, za výzdobu v kostele, úklid v kostele, ministrantům, kostelníkům, sboru a varhaníkům, a také zaměstnancům obce Nedašov za úklid kolem kostela.

6.     Pro děti, které během říjnové modlitby růžence získaly alespoň tři kartičky,  je připravena odměna v podobě návštěvy kina. Ve středu 8.11. pojedeme na dětský film do kina ve Valašských Kloboukách. Odjezd autobusu bude v 16:45 od rozcestí u Ivánků v Nedašově a předběžný návrat je plánován kolem 18:45. Prosíme rodiče dětí, kterých se výhra týká, aby své děti přihlásili v pondělí po mši svaté na faře. Jestliže některý z rodičů v tuto dobu nemůže, ať si děti přijdou zítra (v pondělí) pro lístek pro rodiče k paní Vaňkové nebo paní Naňákové ve škole.