Oznamy z 5. 1.

05.01.2020 18:27

 

 

2. neděle po Narození Páně

 

Liturgický kalendář:

v pondělí Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ, tento den je doporučený svátek, věřící by se měli účastnit mše svaté. Příští neděli bude Svátek Křtu Páně, končí doba vánoční.

 

1. V pondělí budou slouženy dvě mše svaté, ráno v 7:00 hod. a večer v 17:15 hod.

2. V úterý bude již mše svatá ráno v 7:00 hod.

3. Pán Bůh zaplať tříkrálovým koledníkům, vedoucím skupinek, paní Magdaleně Naňákové za organizaci a velké díky všem, kdo jste přijali koledníky ve svých domovech.

4. V neděli 12. 1. 2020 v 8:45 hod. bude ve Valašských Kloboukách sloužena mše svatá za živé a zemřelé zaměstnance bývalého výrobního družstva Valaška. Po mši sv. bude v Pastoračním domě vzpomínání u kávy či čaje. Všichni jste srdečně zváni.

5. Děkujeme za dar na kostel od rodiny z Návojné a od členů Živého růžence z Nedašova.

6. Děkujeme za úklid skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet první skupina z Nedašova.

7. Letošní pěší pouť na svatý Hostýn se uskuteční 19. června. Bližší informace na plakátku.

8. Zemřel pan Alois Šenkeřík z Návojné, pohřeb se bude konat ve středu 8.1. v 14:30 hod. Odpočinutí věčné dej mu Pane a Světlo věčné, ať mu svítí, ať odpočívá v pokoji.