Oznamy z 4.12.2016 - 2. adventní neděle

04.12.2016 11:20

 

Z liturgického kalendáře :

- ve středu památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

- ve čtvrtek SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

 

1. Dnes odpoledne v 15.00 hod. bude v našem kostele sv. Mikuláš. Zveme na setkání s ním děti z naší farnosti spolu s rodiči.

2. V pondělí ve 14:00 hod. bude mše svatá v DSS Návojná. Půl hodiny před mší svatou bude příležitost ke svátosti smíření.

3. V úterý, čtvrtek a sobotu budou rorátní mše svaté. V úterý bude rorátní mše svatá ráno v 6.30 a děti, které na ní přijdou, budou mít snídani na faře.

4. Ve středu po mši svaté bude setkání rodičů dětí, které se připravují k 1. svatému přijímání. Prosím o účast alespoň jednoho z rodičů.

5. Úmysly mší svatých na první pololetí 2017, budeme přijímat v pondělí 12. 12. v 15.00 hod. na faře.

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 3. skupina z Nedašova.

7. V zákristii máme kalendáře na rok 2017. Po mších si je můžete zakoupit.

8. Připravujeme 8. farní ples, který se uskuteční 21. 1. 2017. Zisk z plesu se použije na výmalbu fasády kostela. Více informací na plakátech.