Oznamy z 31.12.2017

31.12.2017 21:57

 

Z Liturgického kalendáře:

V pondělí Slavnost Matky Boží Panny Marie.

V úterý Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

V sobotu Slavnost Zjevení Páně.

 

1.    V pondělí na Slavnost Matky Boží (na Nový rok) budou mše svaté jako v neděli.

2.    Ve středu po mši svaté bude modlitební setkání maminek a babiček.

3.    Tento týden bude první pátek v měsíci. Zpovídat budeme ve čtvrtek v Návojné a Nedašove Lhotě a v pátek V Nedašově. Mše svaté v pátek budou ráno v 7.00 hod a večer 17.15 hod.

4.    V sobotu na slavnost Zjevení Páně mše svaté budou ráno v 7.00 hod a večer v 17.15 hod. Na mších se bude světit voda, sůl a kadidlo.

5.    V sobotu 6. 1. se uskuteční tradiční Tříkrálová obchůzka. Požehnání všem koledníkům bude po mši svaté v 7.00 hod.

6.    Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.

7.    V neděli 7. ledna bude po každé mši sv. na faře předprodej vstupenek na ples. Cena vstupenky je 150 Kč. Kdo by chtěl něco darovat do tomboly, ať to přinese na faru.