Oznamy z 30. 9. 2018

01.10.2018 06:17

 

26. neděle v mezidobí

Liturgický kalendář:

V pondělí  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

V úterý  Památka svatých andělů strážných

Ve čtvrtek Památka sv. Františka z Assisi              

 1. Od pondělí se mění čas večerních mší, mše svaté budou bývat v 17.15 hod.
 2. Tento týden je první pátek v měsíci, nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 9.00 hod. v Nedašově, v pátek od 9.00 hod. v Návojné a Ned. Lhotě.
 3. Mše svatá na první pátek bude ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15 hod.
 4. V pátek po mši sv. bude nácvik pro biřmovance. Účast všech je povinná. Po nácviku cca od 18.30 hod. bude zpověď pro biřmovance a kmotry. Rodiče a ostatní přistoupí ke sv. zpovědi během týdne.
 5. V sobotu budou dvě mše svaté a to ráno v 7.00 hod. a v 10.30 hod. mše sv., při které 106 mladým naší farnosti bude udělena svátost biřmování. V kostele budou připravena místa pro biřmovance a jejich kmotry, tak prosíme o respektování zasedacího pořádku. Svátost biřmování bude udělovat otec arcibiskup Jan Graubner.
 6. Říjen je měsíc zasvěcený Panně Marii růžencové. Zveme děti z naší farnosti ve středu v 16.30 hod. k modlitbě svatého růžence.
 7. Děkuji za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.
 8. Na internetových stránkách farnosti je ke shlédnutí prezentace fotek z farního guláše minulý týden, připravuje se také krátké video.
 9. Od dnešního dne Závršský farníček bude vydáván jako měsíčník. Soutěže pro děti budou průběžně pokračovat.
 10. Peníze, které se vybraly na květinovou výzdobu při pohřbu o. Marka, budou použity na květinovou výzdobu kostela dle potřeby.
 11. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří pomohli při organizaci a přípravě farního guláše. Hospodyňkám za přinesené buchty a pochutiny a všem ostatním za jakoukoliv další výpomoc.
 12. V pondělí 1. října ve 14.30 hod. bude pohřeb zemřelého pana Aloise Naňáka z Nedašova. Prosme v modlitbě za našeho bratra: Odpočinutí věčné dej mu, ó Pane,...