Oznamy z 30.6.

29.06.2019 15:27

 

13. neděle v mezidobí

 

Liturgický kalendář:

středa Svátek sv. Tomáše, apoštola;

pátek Slavnost Sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

 

1. V pátek budou slouženy dvě mše svaté. Ráno v 7:15 a 10:00 poutní mše sv. u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Nedašově Lhotě.

2. Dnes od 15:00 hodin jste všichni srdečně zváni na náš tradiční farní den, který se uskuteční u kostelíka. Děti se mohou těšit na různé aktivity, soutěže a hry. Připravený bude i guláš a různé dobroty. Jídlo a pití zajištěno. Zároveň prosíme ochotné hospodyňky, aby taky něco dobrého k jídlu přinesly. Přijďte všichni na přátelské posezení a popovídání.

3. V měsíci červenci a srpnu budou ve středu slouženy mše sv. vždy ráno v 7:00.

4. Děkujeme za úklid kostela druhé skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet druhá skupina z Návojné.

5. Děkujeme za dar na vitráže od dvou nejmenovaných osob ve výši 3 a 2 tisíce korun.

6. Pan Bůh zaplať všem dárcům na elektřinu. 

Ohlášky: V sobotu 6.7.2019 hodlají uzavřít církevní sňatek v našem kostele Dominik Švach z Návojné a Barbora Vaňková ze Študlova. Kdo by věděl o závažné překážce bránící v uzavření tohoto manželství, ať oznámí na faře.