Oznamy z 30. 12.

30.12.2018 15:36

 

Svátek Svaté rodiny

 

Z liturgického kalendáře:

V úterý Slavnost Matky Boží Panny Marie.

Ve čtvrtek Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

Příští neděli Slavnost Zjevení Páně.

  1. Zítra budou mše svaté v kostele ráno v 7:00 hod. a odpoledne v 16:00 hod. Tato mše bude sloužena jako poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku. Za příznivého počasí v 11:00 hod. bude sloužena mše svatá v přírodě – na Kaňůře. Sraz u kostela v 9:00 hod.
  2. V úterý na Slavnost Matky Boží Panny Marie budou mše svaté jako v neděli.
  3. Tento týden je první pátek v měsíci, mše sv. budou ráno v 7:00 hod a večer v 17:15 hod., hodinu před mší sv. bude vystavena Nejsvětější Svátost. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Návojné a Ned. Lhotě.
  4.  V sobotu 5. ledna se v naší farnosti uskuteční Tříkrálová obchůzka. Prosíme, kdo je ochoten zapojit se jako vedoucí skupiny koledníků, ať se nahlásí během dnešního dne v zákristii. Zároveň prosíme, aby se do čtvrtka nahlásili v zákristii nebo u paní Magdaleny Naňákové i koledníci. Tříkrálová obchůzka začne požehnáním o. Marka během mše svaté ráno v 7:00 hod.
  5. Srdečné Pán Bůh zaplať členům Živého růžence z Ned. Lhoty za dar na potřeby kostela ve výši 3.000 Kč, také členům Živého růžence z Návojné ve výši 3.000 Kč a nejmenovanému dárci za dar na kostel ve výši 2.000 Kč.
  6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští týden bude uklízet 4. skupina z Nedašova.
  7. V sobotu 12. ledna v 18:00 hod. zveme na koncert pop gospelové skupiny GOOD WORK. Doporučené vstupné je 100 Kč za dospělého.
  8. Ve čtvrtek 3. ledna v 15:00 hod. bude pohřeb pana Stanislava Macháče z Návojné. Odpočinutí věčné dej mu, ó Pane,…