Oznamy z 3. 9. 2017

03.09.2017 18:06

1. V pondělí bude v DSS v Návojné ve 14.00 hod. mše svatá.  Přede mší se bude zpovídat.

2.  V pátek bude po mši svaté lectio divina (čtení a modlitba Svatým Písmem).

3. V sakristii máme ještě poslední přihlášky do náboženství pro žáky naší školy. Děti, které nastupují do první třídy, odevzdají přihlášky v sakristii a žáci od 2. do 9. třídy ve škole.

4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 1. skupina z Nedašova.

5. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří v minulém týdnu přispěli na obnovu kostela.

6. Děti, tak jako vloni, můžou si vyzvednout po mši svaté knížečku na sbírání obrázků na nedělních mších svatých. Do příštího týdne necháme otevřenou soutěž o nejkrásnější obrázek, či fotku z poutních míst, které jste navštívili o prázdninách.

7. Náš valašskokloboucký děkanát připravuje pouť za obnovu rodin a duchovní povolání dne 16. 9. odpoledne na Velehrad. Naše farnost má vyznačenou modlitbu růženec přede mší svatou v 15.00 hod. Prosím o nahlášení, kdo se zúčastní poutě a mohl by se zapojit do modlitby růžence.

8. V sobotu 9. 9. 2017 v 11.00 hod. v našem kostele chtějí uzavřít sňatek Petr Bělaška, ze Vsetína, a Simona Kolínková, Nedašov č. 351. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.