Oznamy z 3. 3.

03.03.2019 11:57

8. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

Ve středu Popeleční středa

 1. Včera byl do naší farnosti převezen z Val. Klobouk postní Putovní kříž. Poté následovala adorace. Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o důstojný průběh těchto chvil, zvláště pak animátorům a mládeži, kteří připravili program. Dnes v 15:30 hod. bude před kostelem sraz všech, kteří chtějí převést Putovní kříž do brumovské farnosti.
 2. V úterý v 17:45 hod. zvu na setkání členy ekonomické rady.
 3. Ve středu máme Popeleční středu. Mše svaté budou ráno v 7:00 hod a večer v 17:15. Na obou mších svatých se bude světit popel a udělovat popelec. Popeleční středa je dnem přísného postu a začíná také postní doba.
 4. Ve čtvrtek v 9:00 hod. bude mše svatá v domově v Návojné.
 5. Od pátku začínají křížové cesty, které budou v pátek půl hodiny přede mší svatou a v neděli odpoledne v 15:00 hod., v hodině Božího milosrdenství.
 6. V sobotu proběhne v naší farnosti duchovní obnova. Začátek je v 9:00 hod., předpokládaný konec v 16:00 hod. Součástí obnovy bude i mše svatá a možnost svátosti smíření. Jsou zváni především manželé a snoubenci, ale také všichni, kteří mají zájem. Tématy duchovní obnovy jsou odpouštění, smíření a falešné představy Boha. Bližší informace na plakátku ve vývěsce nebo na webových stránkách farnosti. Prosíme také hospodyňky, aby přinesly na tuto duchovní obnovu občerstvení.
 7. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty. Příští týden bude uklízet 2. skupina z Nedašova.
 8. Pán Bůh zaplať panu Stanislavu Káňovi a Kamilu Janáčovi z Návojné za opravu a obnovu Betléma.
 9. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na Haléř svatého Petra.
 10. Pán Bůh zaplať za dar na kostel nejmenované osobě ve výši 2 000 Kč.
 11. V pátek 8. března ve 14:00 hod. bude pohřeb paní Anny Ptáčkové z Nedašova. Odpočinutí věčné dej jí, ó Pane,…