Oznamy z 3.12. - 1. neděle adventní

04.12.2017 20:59

 

Z Liturgického kalendáře:

Ve čtvrtek Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

V pátek SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU.

1.     Začínáme adventní období, čas očekávaní příchodu P. Ježíše. Tento čas máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Můžou nám v tom pomoci také rorátní mše svaté, které v naší farnosti budou v úterý ráno v 6.30, ve čtvrtek večer a v sobotu ráno v 7.00. V úterý ráno po rorátní mši svaté jsou všechny děti zvané na snídani na faru. Na bočním oltáři máme kroniku, do které můžeme zapsat své předsevzetí na adventní dobu.

2.     V pondělí ve 14.00 hod. bude mše svatá v DSS v Návojné. Půl hodiny přede mší se bude zpovídat.

3.     Ve středu v 15.00 hod budeme zapisovat úmysly mši svatých na první pololetí 2018.

4.     Tento týden v pátek na SLAVNOST  PANNY  MARIE  BEZ  HŘÍCHU POČATÉ budou mše svaté ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15 hod.

5.     Připravujeme duchovní obnovu v naší farnosti, která se uskuteční 9. a 10. 12. a povede ji P. Pavel Macura, farář z Bílovic u Uherského. Téma: VÍRA V RODINĚ

    - 15.00 hod. přednáška s aktivitou

    - 17.00 možnost otázek, reflexe, příprava na mši sv.

    - 18.00 mše sv. s rekolekční promluvou  

    - 19.00 adorace, možnost sv. smíření

6.     Připravujeme sv. Mikuláše, který k dětem do naší farnosti přijde v neděli 10. prosince odpoledne v 15.00 hod. Rodiče jsou také pozváni na přátelské setkání u kostela. Kdo by chtěl přispět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček.

7.     Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 5. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 3. skupina z  Návojné.

8.        Srdečné Pán Bůh zaplať za příspěvky na opravu kostela, také pak Pán Bůh zaplať za dar na kostel ve výši 2000 Kč od Valašského krúžku Nedašova Lhota.

9.     V zákristii máme různé druhy kalendářů na příští rok. Pod chórem jsou vánočné ozdoby, které vytvořili děti z misijního klubíčka.