Oznamy z 29. 12.

30.12.2019 09:12

 

Svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Liturgický kalendář:

ve středu Slavnost Matky Boží, Panny Marie, závazný zasvěcený svátek;

ve čtvrtek Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

 

1. V úterý na Silvestra budou slouženy tři mše svaté. Ráno v 7:00 hod., odpoledne v 16:00 hod. bude sloužena mše sv. na poděkování za přijaté milosti a dobrodiní v roce 2019. V 11:00 bude sloužena mše sv. na Kaňůře za zemřelého Otce Marka Martišku a za farníky, mši sv. bude sloužit Otec Petr Káňa.

2. Ve středu na Slavnost Matky Boží Panny Marie budou slouženy mše svaté jako v neděli. Tento den je také Světový den modliteb za mír.

3. Tento týden je první pátek v měsíci, mše sv. budou ráno v 7:00 hod. a večer v 17:15 hod., hodinu před mší svatou bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod. v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Návojné a Ned.Lhotě.

4. V sobotu 4. ledna bude probíhat v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Požehnání koledníkům bude v sobotu po ranní mši svaté. Pokud má někdo zájem zúčastnit se jako koledník, anebo vedoucí skupiny, ať se přihlásí u paní Magdaleny Naňákové.

5. Připomínáme, že od ledna 2020 budou úterní mše svaté slouženy ráno v 7:00 hod.

6. Farnost Valašské Klobouky upozorňuje, že večerní nedělní mše sv. ve Valašských Kloboukách bude od nového roku sloužena vždy v 18:00 hod.

7. Pán Bůh zaplať všem za pomoc, kterou přispěli k důstojnému prožívání a oslavě narození našeho Spasitele Ježíše Krista.

8. Bohu díky za dar na potřeby kostela od členů Živého růžence z Ned. Lhoty a nejmenované osobě.

9. Děkujeme za úklid kostela druhé skupině z Návojné, příští sobotu po žehnání koledníkům bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.