Oznamy z 29. 10. 2017

29.10.2017 21:12

 

Z Liturgického kalendáře:

V e středu Slavnost Všech Svatých.

Ve čtvrtek Vzpomínka na Všechny věrné zemřelé.

V sobotu Památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

1.      Ve středu na Slavnost Všech Svatých budou mše svaté ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15 hod.

2.      Ve čtvrtek na Vzpomínku Věrných zemřelých budou mše svaté ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15 hod.

3.      Tento týden máme první pátek v měsíci, mše svaté budou v pátek ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15 hod. Zpovídat nemocné budeme v Nedašové Lhotě a v Návojné ve čtvrtek a v pátek v Nedašově.

4.      Tento pátek po večerní mši svaté bude v kostele Lectio divina – modlitba Svatým Písmem. Všichni jste srdečně zváni.

5.      Dušičková pobožnost v naší farnosti bude v sobotu 4. 11. Vzpomínku na naše zemřelé začneme společnou mší svatou ve 14.00 hod. a po mši svaté bude pobožnost na hřbitově. Jste všichni srdečně zváni.

6.      Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na opravu kostela.

7.      Pán Bůh zaplať všem, kteří minulou neděli přispěli do sbírky na misie.

8.      Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Návojné.  Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.

9.      Připravuje se duchovní obnova pro biřmovance v Rajnochovicích. Jsou připravené 3 termíny. Prosím, aby si biřmovanci jeden vybrali a na ten se přihlásili. První víkend bude od 3. 11. do 5. 11. a druhý víkend bude 19.1. až 21. 1. 2018, třetí pak od 26. 1 do 28. 1. 2018. Přihlásit se můžete již pouze na poslední termín, a to na stránkách   https://mladez.ado.cz/www/event/detail/226?place=PRISTAV  Centrum pro mládež pokaždé bude informovat a vydá i potvrzení o účasti biřmovanců na obnově. Je to podmínka otce arcibiskupa k přijetí svátosti biřmování.

10.     Víkend pro biřmovance bude stát 400 Kč. Prosím biřmovance o zaplacení této částky v sakristii.