Oznamy z 29.01.2017 - 4. neděle v mezidobí

29.01.2017 11:17

Liturgický kalendář:
- v úterý památka sv. Jana Boska, kněze.
- ve čtvrtek svátek Uvedení Páně do chrámu.
- v pátek památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

 

1. Dnes odpoledne ve 14.00 hod. bude zakončení TRIDUA modliteb za děti a vnoučata.

2. Ve čtvrtek na svátek Uvedení Páně do chrámu budou mše svaté ráno v 7.00 hod. a večer 17.15 hod. Budou se světit Hromniční svíčky.

3. Tento týden máme první pátek v měsíci, mše budou ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15 hod. Prvopáteční zpověď bude tento týden jen ve čtvrtek v Nedašově Lhotě a za týden v pátek 10. 2. bude v Návojné a v Nedašově.

4. Odjezd na pouť matek do Šternberku bude ve čtvrtek v tomto pořadí:  6.25 hod. v Nedašově  Lhotě (obecní úřad), 6.30 hod. Nedašov (rozcestí), 6.35 hod. od Antoníčka (horní Nedašov), 6.40 hod. z Návojné. Cena je 250 Kč, vybírat se bude v autobusu, oběd si vemte ze sebou.

5. Letošní pouť na svatý Hostýn bude 16. 6. 2017. Více informací na nástěnce v předsíni kostela.

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar 2000 Kč od Bohu známé rodiny na opravu kostela.

7. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostel 4. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.

8. OZ Nedašov Vás zve na Kouzelný karneval v sobotu 4.2.2017. Začátek v 15 hod.,  vstupné dobrovolné.  

 

9. Již od podzimu loňského roku připravujeme ve farnosti zásadní opravu našeho kostela, a to obnovu fasád. Ta bude spočívat nejen ve výmalbě, ale též v lokálních opravách poničených omítek, opravách klempířských prvků, částečně v odvlhčení stavby a v potřebném čištění krásných vitrážových oken.V rámci přípravy jsme nechali vypracovat projektovou dokumentaci a položkový rozpočet. Projekt zahrnuje veškeré práce a výsledná cena za ně činí 1 996 000 tis Kč . Práce budou realizovány firmou na základě smlouvy o dílo. Na setkáních ekonomické rady bylo dohodnuto, že abychom práce vůbec mohli realizovat, bude nezbytné požádat o dotace. Požádáme tedy o finanční pomoc z dvou dotačních titulů: z Krajského úřadu a z Ministerstva zemědělství. Celková výše dotací by tak mohla činit až 900 000,- korun. Nicméně musíme si uvědomit, že dotace jsou nenárokové a my na ně nemusíme dosáhnout vůbec, nebo ne v plné výši. To budeme vědět na jaře a podle toho by se pak zvolil jiný postup. Například by se plánované práce rozdělily na více let.  Nicméně i za pomoci dotací nám zůstává dofinancovat cenu za plánované práce ve výši asi 1 milionů. Proto se teď na vás obracím s prosbou, abychom se všichni dle svých možností do akce zapojili. Kostel stavili a léta udržovali naši rodiče a prarodiče. Teď je ta povinnost zase na nás a v budoucnu pak na našich dětech. Po domluvě s ekonomickou radou jsme se rozhodli přistoupit k obdobnému postupu, jaký byl zvolen v minulosti při instalaci nových lavic. Bylo by vhodné, aby na obnovu fasády dle svých možností přispěla každá rodina. Pokud by se každé rodině z nedašovské farnosti podařilo přispět jedním tisícem korun (ale štědrosti se meze nekladou), významně by to úspěšnému průběhu prací přispělo. Ba řekněme přímo, na této pomoci je úspěch celé akce závislý. Samozřejmě je možné, aby v případě potřeby byl dárci vydán doklad, který je možné uplatnit při odečtu ze základu daně. Uvědomme si, že kostel není ani faráře, ani nikoho jiného. Kostel je náš, farnosti. My jsme zavázáni svým rodičům a prarodičům o něj pečovat. A teď kostel naši péči potřebuje.