Oznamy z 28. 4.

28.04.2019 22:07

 

2. neděle velikonoční

Neděle Božího milosrdenství

Liturgický kalendář:

           v pondělí Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy;

           ve čtvrtek Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve;

           v pátek Svátek sv. Filipa a Jakuba.

 

 1. Dnes odpoledne v 15:00 hod. máme mši svatou k Božímu milosrdenství. Celebrovat bude o. Kristián.
 2. V pondělí po mši svaté bude modlitební setkání  maminek.
 3. Ve středu začíná měsíc zasvěcený Panně Marii. Po mších svatých budou májové pobožnosti, zveme i děti s básničkami.
 4. Ve čtvrtek 2. května v 16:30 hod. bude v kostele setkání dětí připravující se na První svaté přijímání. Účast všech dětí je povinná.
 5. Tento týden máme první pátek v měsíci. Mše svaté budou ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod. Hodinu před mší sv. bude vystavena Nejsvětější Svátost. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Návojné a Ned. Lhotě.
 6. Pán Bůh zaplať za úklid kostela 3. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.
 7. Sbírka z minulé neděle na kněžský seminář činila 44 400 Kč a na Boží hrob v Jeruzalémě se vysbíralo 20 200 Kč. Všem srdečné Pán Bůh zaplať.
 8. Poděkování členům Živého růžence z Nedašova za dar na kostel ve výši 2 000 Kč.
 9. Charita Valašské Klobouky děkuje všem, kteří se zapojili v letošní postní době do aktivity – Postní almužna. Díky ní budeme moci použít částku 16.075,-Kč na pomoc lidem především v našem regionu. Ještě jednou velké Pán Bůh zaplať.
 10. Oznam pro ministranty: ve středu 1. 5. je odjezd na ministrantský den do Olomouce v 5:45 hod. z autobusové zastávky na rozcestí v Nedašově. Zodpovědnou osobou je otec Kristián.
 11. Společenství vdov a vdovců zve 25. května na pouť ke sv. Antonínu z Padovy do Blatnice pod Svatým Antonínkem. Více informací ve vývěsce.
 12. Nakonec bych chtěl poděkovat za předvelikonoční generální úklid našeho kostela, za výzdobu, kostelníkům a ministrantům, varhaníkům, sboru, scholám, lektorům, akolytům a vám všem za účast a modlitby.