Oznamy z 28. 10

28.10.2018 15:59

 

30. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

Ve čtvrtek Slavnost Všech Svatých.

V pátek Vzpomínka na Všechny věrné zemřelé.

V neděli Památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

 1. Říjen je měsíc zasvěcený Panně Marii růžencové. Zveme děti ve středu v 16.30 hod. k modlitbě svatého růžence.
 2. Ve čtvrtek na Slavnost Všech Svatých budou mše svaté ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15 hod.
 3. V pátek je první pátek v měsíci a zároveň Vzpomínka Věrných zemřelých. Mše svaté budou ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15 hod.
 4. Nemocné v naší farnosti před prvním pátkem budu navštěvovat v Ned. Lhotě a v Návojné v úterý od 9.00 hod. a ve středu od 9.00 hod. v Nedašově.
 5. Dušičková pobožnost v naší farnosti bude v sobotu 3. 11. Vzpomínku na naše zemřelé začneme společnou mší svatou ve 14.00 hod., po mši svaté bude pobožnost na hřbitově.
 6. Ve středu po mši svaté zvu do kostela na setkání všechny modlitební skupinky Modliteb matek.
 7. V pátek po mši svaté zvu na setkání ministranty.
 8. Mimořádné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli ve sbírce na misie. Příští týden bude sbírka na charitu.
 9. Rozhodnutím našeho pana děkana byla z kostela odnesena fotka + o. Marka a uložena do farního archivu. Fotka zemřelého nesmí být umístěna na oltáři, protože by to mohla být překážka pro budoucí proces blahořečení. Fotka + o. Marka je již umístěna na kříži na hřbitově.
 10. Je připravená soutěž pro děti. V měsíci listopadu si připomínáme Svátek všech svatých, tedy těch, kteří nás předešli do Božího království. Patří mezi ně i světice, kterou máte za úkol uhodnout a namalovat. Soutěžní listy můžete přinést vyplněné příští neděli na dětskou mši svatou. Na všechny soutěžící čekají odměny.
 11. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty. Příští týden bude uklízet 1. skupina z Nedašova.
 12. Pod kúrem je možné zakoupit si misijní kalendář na příští rok. Doporučená cena je 100 Kč. Výtěžek jde na misie.
 13. V pondělí 29. října v 15:00 hod. bude pohřeb pana Josefa Trochty z Návojné.   Prosme v modlitbě za našeho bratra: Odpočinutí věčné dej mu, ó Pane, …
 14. Ve středu 31. října v 15:00 hod. bude pohřeb pana Jiřího Řeháka z Návojné. Prosme v modlitbě za našeho bratra: Odpočinutí věčné dej mu, ó Pane, …

Ohlášky:

V sobotu 3. listopadu v 11.00 hod. hodlají uzavřít v chrámu Páně ve Študlově církevní sňatek Miroslav Fojtík z Nedašovy Lhoty a Alžběta Chovancová ze Študlova. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila k pravoplatnému  uzavření manželství,  ať ji nahlásí na faře.