Oznamy z 28. 1. 2018

28.01.2018 18:54

 

Z Liturgického kalendáře:

Ve středu Památka sv. Jana Boska, kněze.

V pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu

 

1.     Ještě jednou děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy farního plesu. Výtěžek z plesu bude použit na opravu schodů u kostela.

2.     Dnes odpoledne ve 14.00 hod. bude zakončení TRIDUA modliteb matek. Jste srdečně zváni.

3.     Tento týden máme první pátek v měsíci. Zpovídat budeme starší a nemocné v Návojné a Ned. Lhotě ve čtvrtek a Nedašově v pátek. Udělíme také svátost pomazání nemocných.

4.     Ve čtvrtek v 16.00 hod bude na faře misijní klubíčko.

5.     V pátek budou mše svaté ráno v 7.00 hod a večer 17.15 hod. Na každé mši svaté budeme světit hromniční svíčky a na večerní mši svaté budou představené děti, které se letos připravují na První svaté přijímání.

6.     V pátek po mši svaté bude lecio divina. Jste všichni srdečně zváni.

7.     Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 3. skupina z Nedašova.

8.     V pondělí ve 14.30 hod. bude pohřeb paní Macháčové z Návojné a v úterý ve 14.30 hod. pohřeb paní Vaňkové z Návojné. Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane,…

9.     Autobus na pouť matek do Šternberka bude odjíždět v sobotu 3. 2. ráno v 6.25 hod. z Nedašovy Lhoty, odtud pak do Nedašova a Návojné. Předpokládaný návrat je kolem 17.00 hod. Cena 250 Kč.