Oznamy z 8. 10. 2017

08.10.2017 17:56

 

1.     Tento týden budeme zpovídat nemocné, a to ve čtvrtek v Návojné a v pátek v Nedašově.

2.     V pondělí ve 14. 00 hod. bude mše svatá v DSS v Návojné.

3.     V úterý po mši svaté v kostele bude modlitební setkání maminek a babiček, které se chtějí modlit za své děti.

4.     Ve středu v 16. 00 hod. zveme všechny děti ke společné modlitbě růžence.

5.     Ve středu po mši svaté bude setkání rodičů dětí, které se připravují k Prvnímu svatému přijímání.

6.     V pátek 13. 10. bude mše svatá ráno v 7.00 hod., odpoledne jste srdečně zváni na fatimskou pobožnost do Brumova.  Budeme při ní děkovat za 25 let fatimských pobožností, 25 let kněží Mariánů v Brumově a v Nedašově.  Přítomen bude otec arcibiskup i náš otec provinciál.

7.     Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří v uplynulém týdnu přispěli na opravu kostela.

8.     Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Návojné.  Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.

9.     Připravuje se duchovní obnova pro biřmovance v Rajnochovicích. Jsou připravené 3 termíny, prosím, aby si biřmovanci jeden vybrali a na ten se přihlásili. První víkend bude od 3. 11. do 5. 11. a druhý víkend bude 19.1. až 21. 1. 2018, třetí pak od 26. 1 do 28. 1. 2018 přihlásit se můžete na stránkách  https://mladez.ado.cz/www/event/detail/262?place=ARCHA nebo https://mladez.ado.cz/www/event/detail/226?place=PRISTAV  Centrum pro mládež pokaždé bude informovat a vydá i potvrzení o účasti biřmovanců na obnově. Je to podmínka otce arcibiskupa k přijetí svátosti biřmování.