Oznamy z 27.11.2016 - 1. adventní neděle

27.11.2016 11:09

 

Z liturgického kalendáře :


- ve středu svátek sv. Ondřeje, apoštola
- v sobotu  památka sv. Františka Xaverského, kněze


1. V úterý, čtvrtek a sobotu budou rorátní mše svaté. Na přání farníků bude v úterý rorátní mše svatá ráno v 6.30 hod. a děti, které na ní přijdou, budou mít připravenu snídani na faře.

2. Zítra v pondělí máme v naší farnosti adorační den a den modliteb za bohoslovce. Ráno v 9.00 hod bude vystavena svátost oltářní a adorační den zakončíme mší svatou v 17.15. Prosím o zapsání se na adoraci v zákristii.

3. Příští neděli odpoledne v 15.00 hod. přijde do naší farnosti sv. Mikuláš. Kdo se chcete podílet, můžete přispět do kasiček v kostele.

4. Úmysly mší svatých na první pololetí 2017 budeme přijímat na faře v pondělí 12.12. od 15.00 hod.

5. V adventu se připravujeme různými pobožnostmi a konáním na příchod Mesiáše. Jednou z takových forem může být i pomoc druhému. Chci Vás poprosit, milí farníci, o pomoc při opravě domku naším farníkům r. Holbové. Tento týden je postihlo neštěstí. Na obecním úřadě je kasička, kde můžete svým milodarem přispět k opravě jejich domu.

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 1. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.

7. V zákristii máme kalendáře na rok 2017a také vánoční oplatky. Po mších si je můžete zakoupit.

8. Připravujeme 8. farní ples, který se uskuteční 21.1. 2017. Zisk z plesu se použije na výmalbu fasády kostela. 

9. Tento týden je první pátek v měsíci. Zpověď nemocných bude v Návojné ve středu, v Nedašove Lhotě ve čtvrtek a Nedašově v pátek.

10. Příští neděli bude sbírka na farnost.