Oznamy z 27. 10.

29.10.2019 09:31

30. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

v pondělí Památka sv. Šimona a Judy, apoštolů; státní svátek;

v pátek Slavnost VŠECH SVATÝCH, tento den je doporučený svátek;

v sobotu VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.

1.     Naše farnost se připojila do mimořádného misijního měsíce nejenom tradiční sbírkou na Papežská misijní díla, ale dnes je také možnost po každé mši svaté přispět do sbírky na jídlo pro chudé děti prostřednictvím organizace Marys´ Meals. Tato sbírka probíhá před kostelem po každé mši svaté.

2.     Tento týden je první pátek v měsíci. Mše svaté budou ráno v 7:00 a večer v 17:15 hod. Hodinu před mší sv. bude možnost tiché adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Nemocné budu navštěvovat mimořádně kvůli slavnosti Všech svatých: v úterý Návojnou, ve středu Nedašov a ve čtvrtek Ned. Lhotu.

3.     V sobotu 2. listopadu budou slouženy dvě mše svaté, ráno v 7:00 hod. a odpoledne ve 14:00 hod, po mši svaté bude následovat dušičková pobožnost na hřbitově.

4.     Příležitost ke svátosti smíření bude celý tento týden hodinu před mší svatou.

5.     Zveme děti ke společné modlitbě svatého růžence, ve středu v 16:30 hod.

6.     Srdečně zveme chlapce ze čtvrtých tříd a starší, kteří mají zájem o službu ministranta, ať se přihlásí v zákristii.

7.     V zákristii je možnost zakoupit kalendáře na příští rok, cena 60 Kč.

8.     Všem dárcům, kteří minulý týden přispěli ve sbírce na misie, Pán Bůh zaplať.

9. Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet třetí skupina z Nedašova.