Oznamy z 27. 1.

27.01.2019 17:32

 

3. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

V pondělí Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Ve čtvrtek Památka sv. Jana Boska, kněze.

V sobotu Svátek Uvedení Páně do chrámu

  1. V uplynulém týdnu proběhla rekonstrukce technického vybavení 2 zvonů. Mimořádné poděkování patří panu Pavlovi Matúšů, který po celou dobu práce organizoval a zapojoval se.
  2. Tento týden máme první pátek v měsíci. Mše svaté budou ráno v 7:00 hod. a večer v 17:15 hod. Hodinu před mší sv. bude vystavena Nejsvětější Svátost. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Návojné a Ned. Lhotě.
  3. V sobotu na Svátek Uvedení Páně do chrámu si přineste svíčky.
  4. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli ve sbírce na elektřinu. Vybralo se 45 600 Kč. Z toho 4 000 Kč darovali členové Živého růžence z Nedašova.
  5. Srdečné Pán Bůh zaplať nejmenovanému dárci za dar na kostel ve výši 2000 Kč.
  6. Pán Bůh zaplať za úklid kostela 5. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 3. skupina z Návojné.
  7. Odjezd autobusu do Šternberku na Hromniční pouť  matek bude v sobotu 2. 2. v 6:20 hod. z Ned. Lhoty od Obecního úřadu a pak postupně do Nedašova k soše sv. Antoníčka a do Návojné. Cena je 250 Kč. Teple se oblečte! Odjezd ze Šternberka asi v 15:00 hod.