Oznamy z 27.08.2017

29.08.2017 21:17

1. Tento týden je první pátek v měsíci, zpovídat budeme ve čtvrtek v Návojné a v Nedašove Lhotě a v pátek v Nedašově.

2.  V pátek budou mše svaté ráno v 7.00 hod. a večer 18.30 hod.

3. V úterý po mši svaté bude v kostele modlitební setkání maminek a babiček, které se chtějí modlit za svoje děti.

4. V sakristii máme přihlášky do náboženství pro všechny žáky naší školy. Děti, které nastupují do první třídy přihlášky odevzdají v sakristii a žáci od 2. do 9. třídy ve škole. Příští neděli začínají dětské mše svaté, zveme prvňáčky na devátou mši svatou, na které budeme světit školní tašky a školní potřeby.

5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 2. skupině z Návojné.  Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.

6. Připravujeme změnu nedělních mší svatých. Ranní mše svatá se posune od září na 7.15 hod. Prosím o vaše vyjádření.

7. Minulý týden se na malování kostela vysbíralo 12 000 Kč. Všem srdečné Pán Bůh zaplať.

8. Srdečně děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách i průběhu naší poutě: varhaníkům, paní květinářce, kostelníkům, ministrantům, krojovaným…..

9. V sobotu 2. 9. 2017 v 11.00 hod. v našem kostele chtějí uzavřít sňatek Vojtěch Nevrlka, Nedašov č. 349, a Kateřina Mužíková, Návojná č.37. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.

10. Pán Bůh zaplať všem, kdo přispěli do sbírky minulou neděli.