Oznamy z 26. 8. 2018

27.08.2018 08:29

 

21. neděle v mezidobí

Liturgický kalendář:

                        V pondělí Památka sv. Moniky

                        V úterý Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

                        Ve středu Památka umučení sv. Jana Křtitele.

  1. V pondělí po mši svaté bude modlitební setkání maminek a babiček, které se chtějí modlit za své děti a vnuky.
  2. Příští neděli požehnáme na dětské mši svaté školní tašky a pomůcky prvňáčkům.
  3. Příští neděli budeme odměňovat pohledy z prázdnin.
  4. Děkuji za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 3. skupina z Nedašova.
  5. Po pátečním pohřbu zůstaly ve škole tři deštníky, vyzvednout si je můžete v sakristii.
  6. Sbírka na opravu schodů se přesouvá na příští neděli.
  7. Zatím projevilo zájem o svátost biřmování a řádně také ukončilo přípravu 101 mladých lidí. Povinné setkání pro všechny biřmovance bude v pátek 31. 8. večer 19.30 hod. Účast je povinná.

Ohlášky:

V sobotu 1. září v 11.00 hod. hodlají uzavřít v Nedašově církevní sňatek Lukáš Machů z Drnovic a Zuzana Smolíková z Návojné. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, ať ji nahlásí na faře.

 

Upřímné poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě pohřbu otce Marka. Děkujeme starostům, za výzdobu kostela paní Fojtíkové, paní Podéšťové za napečení buchet a také ostatním, kteří něco přinesli, obsluze v kulturním domě, základní škole za poskytnutí prostoru. Také kostelníkům, ministrantům, varhaníkovi a sboru, krojovaným, muzikantům, myslivcům, hasičům, záchranné službě. Děkujeme za projevy soustrasti, květinové a finanční dary a všem ostatním nejmenovaným, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na průběhu pohřbu. Také rodina otce Marka děkuje za veškerou pomoc.