Oznamy z 26. 5.

26.05.2019 18:30

 

6. neděle velikonoční

 

Liturgický kalendář:

ve čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

v pátek Svátek Navštívení Panny Marie

  1. Zítra po mši svaté bude modlitební setkání  maminek.
  2. Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svaté budou ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod.
  3. V pátek v 18:30 hod. bude mše svatá v přírodě na Stráni v Návojné. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena v kostele.
  4. Pán Bůh zaplať za úklid kostela 4. skupině z Návojné, příští týden bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.
  5. Srdečné Pán Bůh zaplať Aloisům z Nedašovy Lhoty za dar na vitráže ve výši 13.650 Kč.
  6. Pro děti je připravena soutěž na téma "Panna Maria". Menší děti můžou malovat, větší si vyzkouší své znalosti o Panně Marii. Děti si vezmou soutěžní listy a vymalované nebo vyluštěné je přinesou příští neděli na dětskou mši svatou.
  7. Pro všechny děti a jejich rodiče, kteří se v postní době zapojili do postní aktivity objevování křížů na Závrší, je za odměnu na středu 12. 6. zajištěno kino ve Valašských Kloboukách. Se všemi se organizátoři spojí individuálně a dostanou podrobnější informace.
  8. Mládež naší farnosti, která organizuje farní tábor (v termínu 7. 7. – 12. 7.), hledá výpomoc do kuchyně. Obětaví zájemci se mohou hlásit u Martiny Šánkové nebo Veroniky Holbové.

Ohlášky: V sobotu 1. 6. v 11:00 hod. chtějí v našem kostele uzavřít církevní sňatek Eva Prekopová z Nedašova a Radek Cícha z Nedašova. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, ať ji nahlásí na faře.