Oznamy z 26. 11. - Slavnost Krista Krále

26.11.2017 14:55

 

Z Liturgického kalendáře:

Ve středu Svátek sv. Ondřeje, apoštola.

1.     V úterý máme adorační den v naší farnosti. Adorační den začneme mší svatou ráno v 7.00 hod, po ní vystavíme Nejsvětější svátost a adorace potrvá do večerní mši svaté v 17.15 hod. Prosím o zapsání se na jednotlivé hodiny adorace.

2.     V úterý po mši svaté bude setkání na faře pastorační rady.

3.     V pátek je první pátek v měsíci. Mše svaté budou ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15 hod. Návštěva a zpovídání nemocných bude v Návojné a Ned. Lhotě ve čtvrtek a v Nedašově v pátek.

4.     V pátek večer po mši svaté v 18.15 hod. bude setkání skupinky biřmovanců o. Marka.

5.     V pátek v 19.00 hod bude v kostele Lectio divina, modlení se Svatým Písmem. Všichni jste srdečně zváni.

6.     Příští neděli budou na každé mši svaté požehnány adventní věnce.

7.     Připravujeme duchovní obnovu v naší farnosti, která se uskuteční 9 a 10. 12 a povede ji P. Pavel Macura farář z Bílovic u Uherského Hradiště. Začneme v sobotu odpoledne a duchovní obnova bude pokračovat v neděli. Bližší program bude podán příští týden.

8.     Připravujeme sv. Mikuláše, který k dětem do naší farnosti přijde v neděli 10. prosince odpoledne v 15.00 hod. Rodiče jsou také pozváni na přátelské setkání u kostela. Kdo by chtěl přispět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček.

9.     Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří ve sbírce z minulého týdne přispěli na opravu kostela.

10.   Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 5. skupina z  Nedašova.

11.   V zákristii máme různé druhy kalendářů na příští rok. Pod chórem jsou vánoční ozdoby, které vytvořily děti z misijního klubíčka.