Oznamy z 26.02.2017_8. neděle v mezidobí

26.02.2017 20:00

Ve středu je Popeleční středa.


1. V pondělí večer po mši svaté bude modlitební setkání maminek, které se modlí za své děti a vnoučata.

2. V úterý po mši svaté bude setkání pastorační rady.

3. Na Popeleční středu máme mše svaté ráno v 7.00 hod a večer 17.15hod. Na mši svaté budeme poznačeni popelem a zároveň nás zavazuje celodenní přísný půst. V pátek přede mší a v neděli odpoledne budou v našem kostele křížové cesty.

4. Představení dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání, bude v první neděli postní na dětské mši svaté v 9.00 hod.

5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostel skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 2. skupina z Nedašova.

6. Dne 11. 3. se v naší farnosti uskuteční seminář o manželství. Bližší informace jsou na nástěnce, přihlásit se můžete v zákristii.

7. Rodina Holbová chce všem poděkovat za modlitby a materiální pomoc při opravě domu. Díky naší pomoci se do 4.měsícu budou moci nastěhovat do domu. Všem srdečné Pán Bůh zaplať.