Oznamy z 25. 8.

25.08.2019 19:50

 

21. neděle v mezidobí

Z Liturgického kalendáře:

v úterý Památka sv. Moniky;

ve středu Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve;

ve čtvrtek Památka umučení sv. Jana Křtitele.

 

  1. Rozhodnutím představeného Kongregace kněží Mariánů v Polsku je O.Krystián Socha MIC ke dnu 26. 8. 2019 přeložen z Brumova Bylnice do Prahy – Hostivaře. Bohu díky, za jeho obětavou službu kaplana v naší farnosti. Pamatujme na něho v modlitbě a vyprošujme mu potřebné milosti v jeho další kněžské službě.
  2. V zákristi jsou připraveny přihlášky do náboženství pro nastávající prvňáčky. Prosíme rodiče, aby je vyplněné odevzdali nejpozději do 28.8. Přihlášku je možné si také stáhnout z internetových stránek naší farnosti.
  3. Ve středu 11. září se bude konat naše tradiční pouť na Svatý Hostýn. Zapisovat se můžete v zákristii.
  4. V pondělí 26. 8. po večerní mši svaté se uskuteční modlitební setkání maminek.
  5. Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet pátá skupina z Nedašova.
  6. Děkujeme za dar na kostel od nejmenované osoby ve výši 2500 Kč.
  7. Zemřela paní Anežka Fojtíková z Ned. Lhoty. Pohřeb bude v úterý 27. 8. v 15:00 hod. Odpočinutí věčné dej jí Pane … .

Ohlášky: 

Dne 31. 8. 2019 v 11:00 hod. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Michal Trčálek ze Štítné nad Vláří – Popov a Jindřiška Pacíková z Ned. Lhoty. 

Dne 7. 9. 2019 v 11:00 hod. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Michal Holba z Ned. Lhoty a Marie Svobodová z Návojné. Kdo by věděl o závažné překážce, která brání uzavření těchto manželství, ať to oznámí na faře.