Oznamy z 25. 11.

25.11.2018 11:54

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Z Liturgického kalendáře:

V pátek  Svátek sv. Ondřeje, apoštola.

  1. Ve středu 28. 11. máme v naší farnosti adorační den. Adoraci zahájíme vystavením Nejsvětější svátosti v 8:00 hod. Adorace bude od 8:00 do 14:00 hod. a od 16:00 hod. Prosím o zapsání se na jednotlivé hodiny adorace.
  2. Připravujeme sv. Mikuláše, který k dětem do naší farnosti přijde v neděli 9. prosince odpoledne v 15.00 hod. Rodiče jsou také pozváni na přátelské setkání u kostela. Kdo by chtěl přispět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček.
  3. Příští sobotu 1. 12. při ranní mši svaté posvětíme adventní věnec a přípravu na narození Spasitele zasvětíme Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Všichni jste srdečně zváni k zasvěcující modlitbě.
  4. Příští neděli můžete na mši svatou v 9:00 hod. přinést k posvěcení adventní věnce.
  5. Během adventní doby budou v naší farnosti rorátní mše svaté ve středu v 6:30 hod. a sobotu v 7:00 hod. Ve středu během adventu nebudou večerní mše svaté. Večerní úmysl bude odsloužen ráno.  
  6. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří ve sbírce z minulého týdne přispěli na elektřinu.
  7. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 2. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 4. skupina z  Návojné.
  8. Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve v sobotu 1. 12. zájemce o studium na Den otevřených dveří.
  9. V sobotu proběhne v Brumově nadventní duchovní obnova pro manžele s jáhnem Janem Špilarem z Brna. Zahájení bude v 9.00 hod. a ukončení v 16.00 hod. mší svatou. Téma: „Ježíš, dítě v nás“. Přihlašovat se můžete u o. Richarda.
  10. V pondělí 26. 11. v 15:00 hod. bude pohřeb paní Pavlíny Macháčové z Nedašovy Lhoty. Odpočinutí věčné dej jí, o Pane,…

            Ve středu 28. 11. v 15: 00 hod. bude pohřeb pana Františka Fojtíka z Nedašova. Odpočinutí věčné dej mu, ó Pane,…