Oznamy z 25.06.2017

26.06.2017 07:32

1. Dnes odpoledne zveme ve 14.00 hod. na svátostné požehnání v rámci Tridua Modliteb matek.

2. Ve středu ráno v 7.00 hod. zveme děti na mši svatou na zakončení školního roku. Pomodlíme se za úspěšné zakončení školního roku, poděkujeme také za učitele a pracovníky školy, poprosíme o krásné a bezpečné prázdniny.

3. Ve čtvrtek na slavnost Petra a Pavla apoštolů bude mše svatá ráno v 7.00 hod a večer v 18.30 hod.

4. V pátek po mši svaté bude v kostele Lectio divina: modlitba Svatým Písmem - budeme číst Písmo Sv. a učit se mu porozumět, modlit se jím před Nejsvětější Svátostí. Všechny srdečně zveme. Přineste si své Bible.

5. Pán Bůh zaplať všem, kdo v minulém týdnu přispěli na opravu kostela.

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 3. skupině z Návojné.  Příští týden bude uklízet 3. skupina z Nedašovy Lhoty.

7. Připravujeme tábor pro děti v Bratřejově na faře. Termín od 16. do 21. 7. 2017 pro děti od 3. třídy do 5. třídy. Cena 1400 Kč. Přihlášky jsou v sakristii.