Oznamy z 22. 9.

23.09.2019 06:33

25. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

v pondělí Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze;

v pátek Památka sv. Vincence z Paula, kněze;

v sobotu Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Tento den je doporučený svátek, věřícím se doporučuje účastnit se mše svaté.

 

  1. V pondělí po mši svaté bude modlitební setkání maminek a babiček .
  2. V sobotu na Slavnost sv. Václava budou mše svaté v 7:00 a v 11:00 hod.
  3. Děkujeme za úklid kostela první skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet druhá skupina z Návojné.
  4. Děkujeme za dar na kostel od nejmenované rodiny z Návojné ve výši 3000 Kč.
  5. Všem dárcům sbírky z minulého týdne upřímné Pán Bůh zaplať.

Ohlášky:

V sobotu dne 28. 9. 2019 hodlají uzavřít církevní sňatek v kostele Narození Panny Marie v Opatovci Jaroslav Marek z Nedašova a Miriam Merkudová z Opatovce.

 Kdo by věděl o závažné překážce, která brání uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.