Oznamy z 24. 9. 2017

25.09.2017 16:38

 

Z Liturgického kalendáře:

Ve středu Památka sv. Vincence de Paul, kněze.

Ve čtvrtek Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze.

V pátek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandelů.

V sobotu Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

 

1.     Na zakončení Tridua, dnes odpoledne, bude i svědectví z mezinárodního setkání Modlitba Matek v Polsku.

2.     Ve čtvrtek na slavnost sv. Václava budou mše svaté ráno v 7.00 hod. a večer v 18.30 hod.

3.     V pátek po mši svaté budou v našem kostele chvály. Jste všichni zváni.

4.     Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na elektřinu.

5.     Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty.   Příští týden bude uklízet 2. skupina z Nedašova.

6.     Připravuje se duchovní obnova pro biřmovance v Rajnochovicích. Jsou připravené 3 termíny, prosím, aby si biřmovanci jeden vybrali a na ten se přihlásili. První víkend bude od 3. 11. do 5. 11. přihlásit se můžete na jejich stránkách  https://mladez.ado.cz/www/event/detail/253?place=ARCHA centrum pro mládež pokaždé bude informovat a vydá i potvrzení o účasti biřmovanců na obnově. Je to podmínka otce arcibiskupa k přijetí svátosti biřmování.

7.     V sobotu 30. 9. 2017 ve 13.00 hod. v našem kostele chtějí uzavřít sňatek Dalibor Talaš,  Hřivínův Újezd 132, a Lenka Pagáčová,  Nedašov 358. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.

8.     Oznam pro poutníky do Fatimy, ve středu v 18.10 hod. bude setkání ve Štítné v kostele.