Oznamy z 24. 3.

25.03.2019 05:42

 

3. neděle postní

Z liturgického kalendáře:

V pondělí Slavnost Zvěstování Páně

 

  1. Dnes odpoledne v 15: 00 hod. bude křížová cesta. Povede ji mládež, a proto jsou zvaní všichni mladí naší farnosti i ti, kteří loni přijali svátost biřmování. Páteční křížovou cestu povedou matky.
  2. Příští neděli ve 14:30 hod.bude křížová cesta ke kříži na Zámostní v Návojné.
  3. Připomínáme postní aktivitu pro rodiny, která je zaměřena na objevování kříže jakožto symbolu Boží lásky. K šesti vybraným křížům v naší farnosti si udělejte třeba rodinnou vycházku, pořiďte si u něj foto, které pak můžete odeslat na mailZávršského farníčku (zavrsacek@seznam.cz), ale hlavně sbírejte podtržené indicie na textech umístěných na kříži. Z nich na konci postní doby vytvoříte tajenku a jednu z myšlenek významu kříže z Písma svatého. Více informací a seznam křížů naleznete ve farníčku nebo na webových stránkách farnosti.
  4. V sobotu 27. dubna se uskuteční v Praze Pochod pro život. Můžete se přihlašovat na internetových stránkách pochodprozivot.cz Na pochod bude vypravený vlak, který staví i v Návojné.
  5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty. Příští týden bude uklízet 3. skupina z Nedašova. Zároveň prosím v sobotu dopoledne o brigádu na úklid podkroví zákristie. Úklid začne po ranní mši svaté.
  6. Vúterý 26. března v 15:00 hod. bude pohřeb paní Anežky Solařové z Nedašova. Odpočinutí věčné dej jí, ó Pane,...