Oznamy z 24. 2.

25.02.2019 07:59

 

7. neděle v mezidobí

 

  1. Ve středu po večerní mši svaté zvu na setkání členy pastorační rady.
  2. Tento týden máme první pátek v měsíci. Mše svaté budou ráno v 7:00 hod. a večer v 17:15 hod. Hodinu před mší sv. bude vystavena Nejsvětější Svátost. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Návojné a Ned. Lhotě.
  3. V sobotu 2. března bude do naší farnosti přenesen a předán kolem 16:00 hod. Putovní kříž. Prosíme mládež, aby se sešla u kostela v 15:30 hod. Po převzetí bude Putovní kříž vnesen do kostela a bude pokračovat modlitební program. V neděli pak bude přenesen do Brumova. Sejdeme se ve 14:30 hod. u kostela a společně přeneseme Putovní kříž do brumovské farnosti.
  4. V sobotu 9. března proběhne v naší farnosti duchovní obnova. Jsou zváni především manželé a snoubenci, ale také všichni, kteří mají zájem. Tématy duchovní obnovy jsou odpouštění, smíření a falešné představy Boha. Bližší informace na plakátku ve vývěsce nebo na webových stránkách farnosti.
  5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 4. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.
  6. V úterý 26. února v 15:00 hod. bude pohřeb paní Marie Šenkeříkové z Nedašova.        Odpočinutí věčné dej jí, ó Pane,…