Oznamy z 24. 12.

24.12.2017 10:27

 

1.     Dnes ve 24.00 hod. všechny srdečně zveme na půlnoční mši svatou. Na Hod Boží vánoční a na svátek sv. Štěpána budou mše svaté jako v neděli v 7.15, v 9.00 a v 10.30 hod. Na Hod Boží vánoční vás srdečně zveme na živý Betlém, který začne v 16.45 hod.

2.     Dnes kolem 10.30 bude do naší farnosti přivezeno betlémské světlo. Můžete si jej zapálit u kostela, či u kapliček v Nedašove Lhotě a Návojné.

3.     Příští neděli na Svátek Svaté rodiny budou mše svaté v 7.15 a v 10.00 hod. v kostele a ve 12.00 hod bude mše svatá na Kanůře (pokud bude špatné počasí, tato mše sv. bude zrušena). Na mších bude obnovení manželského slibu a také zhodnotíme hospodaření za celý rok 2017.

4.     Děkuji všem, kteří se zapojili do generálního úklidu a zdobení kostela na svátky.

5.     Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 4. skupina z Návojné.

6.     Máme ještě několik volných úmyslů mší svatých. Zapsat je můžete v zákristii.

7.     Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel.