Oznamy z 24. 11.

24.11.2019 20:59

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

Z Liturgického kalendáře:

v sobotu Svátek sv. Ondřeje, apoštola;

příští neděle je první neděle adventní.

 

1. Ve čtvrtek 28.11. máme v naší farnosti adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude vystavena od 9:00 hod. až do večerní mše svaté. Prosíme, abyste se zapsali na jednotlivé hodiny tiché adorace.

2. V sobotu 30.11. bude při ranní mši svaté posvěcen adventní věnec.

3. V neděli se budou světit adventní věnce na mši svaté v 9:00 hod.

4. Během adventní doby budou rorátní mše sv. ve středu v 6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod. Ve středu během adventu večerní mše sv. nebudou, úmysl bude odsloužen ráno.

5. Připravujeme sv. Mikuláše, který k dětem do farnosti přijde v neděli 8.12. odpoledne v 15:00 hod. Kdo by chtěl přispět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček. Také rodiče jsou zváni na přátelské setkání u kostela.

7. Ještě jsou volné úmysly mší sv. na první pololetí příštího roku, zapisovat se můžete v zákristii.

8. Arcibiskupství olomoucké zaslalo pro případné zájemce pozvání zapojit se do prožívání adventní doby také prostřednictvím webových stránek www.roraty.jednoduse.cz.

9. Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice zve žáky 9. ročníků a jejich rodiče na den otevřených dveří, který bude v sobotu 30. 11., více informací na www.cirkevka-bojkovice.cz.

10. Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve zájemce na den otevřených dveří dne v sobotu 7. 12., více informací na www.agkm.cz.

11. Pán Bůh zaplať všem dárcům sbírky na Charitu, bylo vybráno 37 tis. 200 Kč. Příští neděli bude sbírka na elektřinu.

12. Děkujeme za úklid kostela čtvrté skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet první skupina z Návojné.