Oznamy z 23. 9. 2018

23.09.2018 20:28

 

25. neděle v mezidobí

 

Liturgický kalendář:

Ve čtvrtek  Památka sv. Vincence z Paula, kněze.

V pátek  Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa.

V sobotu Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela archandělů.              

  1. Pohlednice, které děti posílaly do soutěže, si mohou vyzvednout na stolečku s časopisy.
  2. V pondělí po mši sv. bude modlitební setkání maminek a babiček.
  3. V úterý po mši sv. bude na faře setkání ekonomické rady.
  4. V pátek na Slavnost sv. Václava budou dvě mše svaté, a to ráno v 7.00 hod. a večer v 18:00 hod. bude mše sv., adorace, chvály, svědectví a promluva pro biřmovance, jejich rodiče a kmotry. Téma: Dary Ducha svatého. Prosím ty, kteří ještě nepřinesli peníze, aby tak učinili co nejdříve. Účast všech biřmovanců povinná. Prosíme, aby byl přítomen alespoň jeden zástupce skupinky, kterou vedl.
  5. V pátek začíná Triduum modliteb matek. V pátek přede mší sv. a v sobotu po mši svaté budou prosby a odprošení za chyby a hříchy a v neděli ve 14.00 hod. budou chvály a díky za udělené milosti našim rodinám.
  6. Děkuji za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 1. skupina z Návojné.
  7. Dnes odpoledne od 14.30 hod. jste všichni srdečně zváni ke kostelu na farní guláš, kde společně posedíme, popovídáme a zavzpomínáme na o.Marka. Je připraveno i vzpomínkové video a fotky, které se budou promítat hned na začátku. Nápoje jsou zajištěny. Prosíme hospodyňky, aby přinesly něco dobrého na zub – buchty, chlebíčky, očka….Toto setkání je pro všechny farníky, tak prosíme, přijďte, otec by si to jistě přál. V případě nepříznivého počasí se bude tato akce konat v hospodě u Švachů.
  8. V pondělí 1. října ve 14.30 hod. bude pohřeb zemřelého pana Aloise Naňáka z Nedašova. Prosme v modlitbě za našeho bratra: Odpočinutí věčné dej mu, ó Pane..