Oznamy z 23. 6.

23.06.2019 22:07

 

12. neděle v mezidobí

 

Liturgický kalendář:

pondělí Slavnost Narození Jana Křtitele;

pátek Slavnost Nejsvětější Srdce Ježíšovo;

sobota Slavnost Sv. Petra a Pavla/Neposkvrněné Srdce Panny Marie.

 

1. V pátek budou slouženy dvě mše svaté. Ráno v 7:00 poděkujeme za uplynulý školní rok, za děti, mládež, učitele i rodiče.

2. V neděli 30.6. od 15 hodin jste všichni srdečně zváni na náš tradiční farní den, který se uskuteční u kostelíka. Děti se mohou těšit na různé aktivity, soutěže a hry. Připravený bude i guláš a různé dobroty. Jídlo a pití zajištěno. Zároveň prosíme ochotné hospodyňky, aby taky něco dobrého k jídlu přinesly. Přijďte všichni na přátelské posezení a popovídání. 

3. Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet druhá skupina z Nedašova.

4. Děkujeme za dar na vitráže ve výši 5000 Kč nejmenované osobě.

 

Ohlášky: V sobotu 29. 6.2019 hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Martin Urbaník z Rokytnice a Martina Fojtíková z Ned. Lhoty. Kdo by věděl o závažné překážce bránící v uzavření tohoto manželství, ať tak oznámí na faře.