Oznamy z 23. 2.

24.02.2020 07:20

 

7. neděle v mezidobí                 

 

Liturgický kalendář:

POPELEČNÍ STŘEDA. Tímto dnem začíná postní doba, na znamení obrácení srdce a vnitřního pokání bude udělován popelec. Mše svaté budou slouženy ráno v 7:00 hod. a večer v 17:15 hod. Tento den je dnem přísného postu, mimo jiné k němu patří půst od masa a půst újmy, to znamená jen jednou za den úplné nasycení. K postu újmy nejsou vázány malé děti, nemocní a staří lidé. Postní doba je přípravou na Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které letos budeme slavit v neděli 12. dubna. 

V době postní budou v pátek půl hodinu před večerní mší svatou křížové cesty. V neděli pak v 15:00 hod., v hodinu Božího milosrdenství.

 

1. Ministranti jsou zváni na Setkání starších ministrantů v Rajnochovicích ve dnech 13. - 14. března. Ministrantská pouť bude v sobotu 5. září v Olomouci. Bližší informace jim budou sděleny v zákristii.

2. Pro letošní koledníky je připravena odměna v podobě ,,Tříkrálového bruslení koledníků, které se uskuteční v neděli 1. března na Zimním stadionu v Brumově – Bylnici od 14:30 do 16:30 hod.

3. Charita rovněž připravila tradiční postní aktivitu s názvem ,,Postní almužna.“ Od Popeleční středy si bude možné v kostele vyzvednout postní kasičku, jejíž výtěžek bude určen na podporu sociálně slabých rodin v našich farnostech. Další informace jsou na plakátku.

4. Postní duchovní obnova bude v naší farnosti v sobotu 28. března 2020. Duchovní obnovu povede františkán P. Antonín Klaret Dabrowski.

5. Děkujeme za úklid třetí skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet první skupina z Návojné.