Oznamy z 23.04.2017 - neděle Božího Milosrdenství

23.04.2017 15:33

Liturgický kalendář:

V úterý sv. Marka, evangelisty.

Ve středu sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

 

1. Odpoledne v 15.00 hod máme mši k Božímu Milosrdenství.

2. Od zítra se bude pracovat na fasádě kostela. Prosím o parkování aut dál od kostela a o vaši trpělivost a modlitby. 

3. Ve středu večer po mši svaté bude setkání rodičů dětí, které se připravují k 1. svatému přijímání.

4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.

5. Pán Bůh zaplať všem, kdo přispěli do posledních sbírek a na opravu kostela.

6. V sobotu 29. 4. 2017 v 11.00 hod v našem kostele chtějí uzavřít sňatek David Pavliňák z Hodonína, a Veronika Švachová, Bukovského 1942/2, Brno. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.

7. V sobotu 29. 4. 2017 ve 12. 30 hod. v našem kostele chtějí uzavřít sňatek Miroslav Remeš z Petrůvky, a Alžběta Vaculíková, Nedašov 353. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.