Oznamy z 22. 7. 2018

22.07.2018 18:26

 

16. neděle v mezidobí

 

Liturgický kalendář:

                        v pondělí Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy,

                        ve středu Svátek sv. Jakuba, apoštola,

                        ve čtvrtek Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie,

                         v pátek Památka sv. Gorazda a druhů.

 

  1. Děkuji za dar na kostel od Bohu známé rodiny.
  2. Děkuji za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 2. skupina z Návojné.
  3. V sobotu 28. 7. večer v 21. 00 hod. vás mládež z naší farnosti zve na letní kino. Promítat se bude český film: “Po strništi bos“. Občerstvení je zajištěno, vezměte si něco teplého na sebe, deku na sezení. Za nepříznivého počasí se přemítání filmu odloží na jiný večer. Promítat se bude u soch sv. Cyrila a Metoděje.
  4. Připravujeme farní pouť na sv. Hostýn. Pouť bude v pátek 17. 8. a zapsat se můžete v zákristii.