Oznamy z 22. 12.

22.12.2019 21:04

 

4. neděle adventní

Liturgický kalendář:

ve středu Slavnost Narození Páně; ve čtvrtek Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka; v pátek Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty; v sobotu Svátek sv. Mláďátek, mučedníků; příští neděli Svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

 1. V úterý bude mše sv. ráno v 7:00 hod. Svatou noc – Narození Páně začneme slavit mší svatou ve 22:00 hod.
 2. Ve středu na Hod Boží Vánoční a ve čtvrtek na Svátek sv. Štěpána budou mše svaté jako v neděli – v 7:15, v 9:00 a v 10:30 hod.
 3. Ve středu 25. 12. jsou všichni srdečně zváni na „ŽIVÝ BETLÉM.“ Začátek v 16:40 hod. u kulturního domu v Nedašově.
 4. Na Silvestra v úterý 31. 12., budou složeny dvě mše svaté. Ráno v 7:00 hod. Odpoledne v 16:00 hod. bude sloužena mše sv. na poděkování za přijaté milosti a dobrodiní v roce 2019.
 5. Farnost Štítná nad Vláří zve případné zájemce na pouť do Mexika, bližší informace naleznete ve vývěsní skříňce.
 6. Centrum pro rodinu ve Val. Kloboukách zve zájemce na kurz Manželské večery, informace naleznete ve vývěsní skříňce.
 7. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili zdobení stromků a sestavování jesliček.
 8. Děkujeme panu Romanu Novákovi za dar a vyhotovení zábradlí u kostela.
 9. Pán Bůh zaplať nejmenované osobě z Nedašova a Bratrstvu živého růžence z Návojné za dar na kostel.
 10. Děkujeme všem, kdo se zapojili do generálního úklidu, příští sobotu bude uklízet druhá skupina z Návojné.
 11. V zákristii si můžete koupit vánoční oplatky.
 12. Charita Valašské Klobouky hledá koledníky a vedoucí skupinek pro Tříkrálovou sbírku, která bude v naší farnosti probíhat v sobotu 4. ledna. Vedoucí skupinek se mohou hlásit na email nebo telefonní číslo ZDE. Koledníci se pak mohou přihlašovat u paní Magdalena Naňákové.