Oznamy z 22.10.2017

23.10.2017 19:54

1. Ve středu v 16. 00 hod se modlíme růženec s dětmi z naší farnosti.

2. Ve čtvrtek v 16.00 hod. bude na faře misijní klubíčko. Zveme každého, kdo se chce modlit za misionáře a misie.

3. Pán Bůh zaplať všem, kdo minulý týden přispěli na opravu kostela. Stejně tak Pán Bůh zaplať Lidové straně z Nedašova za dar na kostel.

4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 3. skupině z Nedašova.  Příští týden bude uklízet 1. skupina z Návojné.

5. Dušičková pobožnost v naší farnosti bude 4. 11. v sobotu. Vzpomínku na naše zemřelé začneme společnou mší svatou ve 14.00 hod., a po mši svaté bude pobožnost na hřbitově. Jste všichni srdečně zváni.

6. Připravuje se duchovní obnova pro biřmovance v Rajnochovicích. Jsou připravené 3 termíny, prosím, aby si biřmovanci jeden vybrali a na ten se přihlásili. První víkend bude od 3. 11. do 5. 11. a druhý víkend bude 19.1 až 21. 1.  2018.  přihlásit se můžete na jejich stránkach:  https://mladez.ado.cz/www/event/detail/253?place=ARCHA, nebo přes linky na našich stránkách v sekci Biřmování 2018. Centrum pro mládež pokaždé bude informovat a vydá i potvrzení o účasti biřmovanců na obnově. Je to podmínka otce arcibiskupa k přijetí svátosti biřmování.