Oznamy z 22.1.2017 - 3. neděle v mezidobí

22.01.2017 19:56


Z liturgického kalendáře:
- v pondělí Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
- ve  středu Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
- ve čtvrtek Památka sv. Timoteje a Títa, biskupů

- v sobotu Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 

1. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří připravovali farní ples.

2. V úterý po mši svaté bude setkání ekonomické rady.

3. Ve středu po mši svaté bude setkání rodičů dětí, které se připravují k 1. svatému přijímaní.

4. Dne 27.,  28. a 29. 1. zveme k modlitbě u příležitosti TRIDUA. V pátek a v sobotu po mši svaté budou prosby za odpuštění a v neděli ve 14.00 hod. chvály, díky a svátostné požehnání.

5. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar 2000 Kč od členů Živého růžence na opravu kostela.

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostel 5. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 4. skupina z Návojné.