Oznamy z 21. 7.

22.07.2019 06:27

 

16. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

pondělí Svátek sv. Marie Magdalény;

úterý Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy;

čtvrtek Svátek sv. Jakuba, apoštola;

pátek Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie;

sobota Památka sv. Gorazda a druhové.

  1. V pondělí po mši. sv. bude setkání maminek, které se modlí za své děti.
  2. Děkujeme za úklid kostela třetí skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet třetí skupina z Návojné.
  3. Dnes v 17:00 bude táborák dětí, které byly na farním táboře.
  4. Pořadatelé Sbor dobrovolných hasičů Křekov, zve všechny na tradiční Hložeckou pouť. Tato pouť se koná v neděli 28. července. Začátek v 11:00 hod mší svatou. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

 

Ohlášky: V sobotu 27.7.2019 hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Lubomír Uhlář ze Smilovic a Jana Šenkeříková z Brumova Bylnice. Kdo by věděl o závažné překážce bránící v uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.