Oznamy z 21. 10.

21.10.2018 16:37

 

29. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

V neděli Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů a mučedníků

1. V pondělí po mši svaté bude v kostele setkání maminek a babiček, které se modlí za své děti a vnuky.

2. Říjen je měsíc zasvěcený Panně Marii růžencové. Zveme děti ve středu v 16.30 hod. k modlitbě svatého růžence.

3. Ve středu po mši svaté jsou zváni na setkání vedoucí misijního klubíčka.

4. V pátek po mši svaté bude setkání dětské scholy.

5. Pod kúrem je možné zakoupit si misijní kalendář na příští rok. Doporučená cena je 100 Kč. Výtěžek jde na misie.

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 2. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.

7. Dušičková pobožnost v naší farnosti bude v sobotu 3. listopadu. Vzpomínku na naše zemřelé začneme mší svatou ve 14. 00 hod.

8. Ve středu 24. října v 15.00 hod. bude pohřeb paní Marie Ptáčkové z Návojné. Prosme v modlitbě za naši sestru: Odpočinutí věčné dej jí, ó Pane,…

9. Každý první pátek v měsíci bude hodinu přede mší svatou adorace spojená se zpovědí pro děti i dospělé. V ostatní pátky bude Nejsvětější svátost vystavena po mši svaté a bude spojena s modlitbou Korunky Božího milosrdenství.

10. Každou první neděli v měsíci po hrubé mši svaté bude slavnostní požehnání. Proto křty budou udělovány vždy v ostatní neděle.

Ohlášky: 

V sobotu 27. října v 11.00 hod. hodlají uzavřít v Nedašově církevní sňatek Alois Macháč z Nedašova a Ivana Švachová z Nedašova. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila k pravoplatnému uzavření manželství, ať ji nahlásí na faře.