Oznamy z 21.1.2018

22.01.2018 19:40

1. Děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy farního plesu. Peníze z plesu budou použity na opravu schodů u kostela.

2. V pátek začíná Triduum modliteb matek. V pátek při adoraci přede mší svatou a v sobotu po mši svaté budou prosby za odpuštění a v neděli ve 14.hod společně poděkujeme za dary a milosti udělené našim rodinám.

3. V pátek večer po mši sv. v 18.30 budou chvály. Jste všichni srdečně zváni.

4. Všem dárcům při sbírce minulou neděli patří srdečné Pán Bůh zaplať.

5. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel od Bohu známým dárcům ve výši 2500 Kč a členům Živého růžence z Nedašova ve výši 3000 Kč.

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.

7. Centrum pro rodinu opět vypraví autobusy na hromniční pouť matek do Šternberka, která se koná v sobotu 3. února 2018. Cena je 250 Kč. Přihlašovat se můžete do 26. ledna u paní Matušů.