Oznamy z 20.11.2016 - Slavnost Krista Krále

20.11.2016 08:17

 

Z liturgického kalendáře:

- v pondělí Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

- v úterý Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

- ve čtvrtek Památka sv. Ondřeje Dung-Lacam kněze a druhů, mučedníků

- příští neděle je první adventní, liturgický rok A

 

1. V pondělí v 16.00 hod. bude na faře misijní klubíčko.

2. V úterý 22.11. v 18.30 hod. bude v našem kostele adventní koncert Pavla Helana, vstupné dobrovolné.

3. Připravujeme manželskou obnovu v naší farnosti, která se uskuteční 26.11. 2016. Více informací na plakátech a přihlásit se můžete v zákristii.

4. Srdečné Pán Bůh zaplať, kteří přispěli do sbírky na charitu, která se konala minulou neděli.

5. Příští neděli se budou na mších svatých světit adventní věnce.

6. V pondělí 21.11. v 18.30 se uskuteční setkání pastorační farní rady. Ve středu 23.11. rovněž v 18.30 bude setkání ekonomické farní rady.

7. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 2. skupině z Nedašova, příští týden bude uklízet 1. skupina z Návojné.