Oznamy z 20. 10.

20.10.2019 18:17

 

29. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

v úterý Památka sv. Jana Pavla II., papeže.

 

  1. Říjen je misijní měsíc, a proto se zapojujeme do sbírky na misie. Letos je tento měsíc papežem Františkem vyhlášen jako mimořádný, proto se chceme navíc zapojit do sbírky Mary´s Meals, která přispívá na jídlo dětem ve školách v nejchudších oblastech světa. Sbírka se uskuteční příští neděli po ranní, deváté a hrubé mši svaté před kostelem.
  2. Srdečně zveme děti ke společné modlitbě svatého růžence, ve středu v 16:30 hod.
  3. V pátek 25. 10. v 18:15 hod. bude na faře setkání ekonomické rady.
  4. Srdečně zveme chlapce ze čtvrtých tříd a starší, kteří mají zájem o službu ministranta, ať se přihlásí v zákristii.
  5. V zákristii je možnost zakoupit kalendáře na příští rok, cena 60 Kč.
  6. Dušičková pobožnost v naší farnosti bude v sobotu 2. listopadu, mše sv. začne ve 14:00 hod.
  7. Děkujeme za úklid kostela třetí skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.
  8. Zemřel pan Josef Měřička z Ned. Lhoty, pohřeb se bude konat v úterý v 15:00 hod. Odpočinutí věčné, dej mu Pane …

Ohlášky:

V sobotu 26. 10. 2019 v 11:00 hod. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Dominik Novák bydlící v Nedašově a Zdislava Holbová bydlící v Návojné.

Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila  uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.