Oznamy z 20. 1.

20.01.2019 20:29

 

2. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

V pondělí Památka sv Anežky Římské, panny a mučednice.

Ve čtvrtek Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

V pátek Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.

V sobotu Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

 

  1. Při setkání ekonomické rady se projednala a schválila rekonstrukce technického vybavení dvou zvonů a restaurování tří vitrážových oken. Předpoklad zahájení prací na vitrážích je v měsíci březnu. Vlivem navýšení cen materiálu, potřebného k obnově oken, je navýšena i celková cena restaurování, která činí 297 000 Kč. I letos bude požádáno o dotaci na tyto práce ze Zlínského kraje, přičemž v případě že uspějeme, bude dotací pokryto 60 % z nákladů.
  2. V pátek 25. ledna začíná triduum modliteb matek. V pátek a v sobotu přede mší svatou při modlitbě sv. růžence se spojíme s maminkami na celém světě prosbami za odpuštění  vin a v neděli vybízíme k soukromému poděkování během mše svaté.
  3. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině Ned. Lhoty. Příští týden bude uklízet 5. skupina z Nedašova.
  4. Centrum pro rodinu opět vypraví autobusy na hromniční pouť matek do Šternberka, která se koná v sobotu 2. února 2019. Přihlašovat se můžete do 25. ledna u paní Ivany Matúšů.