Oznamy z 20.08.2017

21.08.2017 19:56

1. Dnes odpoledne v 14.30 hod., jste všichni srdečně pozváni na dožínkový průvod a požehnání do kostela. Po pobožnosti obec Nedašov a Valašský kroužek nás všechny zve na obecní zahradu na hudební odpoledne.

2. Dnes odpoledne je také pouť na Brezovej ve farnosti Pruské.

3. Připravujeme víkend pro žáky od 7. do 9. třídy. Bude se konat od 25. do 27. srpna na chatě v Nedašove Lhotě. Přihlásit se můžete u paní Elišky Kolínkové.

4. V zákristii máme přihlášky do náboženství pro všechny žáky naší školy. Děti, které nastupují do první třídy přihlášky odevzdají v zákristii a žáci od 2. do 9. třídy ve škole.

5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 5. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 2. skupina z Návojné.

6. Připravujeme změnu nedělních mší svatých. Ranní mše svatá se od září posune na 7.15 hod. Prosím o vyjádření.

7. Srdečné Pán Bůh zaplať, těm, kdo v minulém týdnu přispěli na opravu kostela .

8. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid fary, kostela, okolí kostela obětavým farníkům.